å
Oh Lucy!
2017
6,6
Oh Lucy!

Reparto de 'Oh Lucy!'

Director

Reparto

Suzuka Ohgo
Nick Gracer
Liz Bolton
Shioli Kutsuna
Shioli Kutsuna Nika Ogawa
Shinobu Terajima
Shinobu Terajima Setsuko Kawashima/Lucy
Kaho Minami
Koji Yakusho
Koji Yakusho Takeshi Komori/Tom

Guionistas

Síguenos