Reparto de Shin Godzilla

Director

Guionista

Reparto

Akira Emoto

Ryuta Azuma

Ren Osugi

Primer ministro Seiji Okochi

Satomi Ishihara

Kayoko Ann Patterson

Yutaka Takenouchi

Hideki Akasaka

Hiroki Hasegawa

Rando Yaguchi